Politika privatnosti

Ko smo mi

Shopito.rs, firme Royal Line PIB: 108888389,
Sedište firme:Marka Miljanova 22, 21 000 Novi Sad,
Email:[email protected]
Telefoni:+38121 38 28 882, +38160 38 28 882,
obrađuje vaše podatke ličnosti.

Vrste podataka ličnosti koje prikupljamo

Shopito.rs prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Email adresa
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja

Shopito.rspreduzima sve mere kakobi maksimalno osigurala vaše lične podatke. Tipodaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena/falsifikovanja,manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Svrha obrade i pravni osnov

Shopito.rs koristi Vaše podatke za sledeće svrhe:
Obrada transakcije
Korisnička podrška

Shopito.rs podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Zaključenje ili izvršenje ugovora.

Kupac poručivanjem daje saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanalekomunikacije na osnovu podatakakoje je ostavio, dok se drugačije ne izjasni, štomože uraditi u bilo kom momentu.

Korisnici podataka

Shopito.rs ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećimlicima.

Zaštita podataka

Shopito.rs štiti Vaše podatke korištenjem sledećih mera zaštite:
Antivirus zaštita

Shopito.rs čuva Vaše podatke tokom vremenskog perioda od 3 godine.

U ime Shopito.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca.Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicimai podatkeneophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnimobičajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izborauključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje sekoriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogočuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanjeposla. Svi zaposleni firme Royal line (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanjenačela zaštite privatnosti

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenoseputem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebomSSL protokola i PKIsistema, kao trenutno najsavremenijekriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, BancaIntesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicamabanke. Niti jednog trenutka podaci kartici nisu dostupni našem sistemu.

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Shopito.rs ne vrši automatizovano donišenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Shopito.rs ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradomvaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
Pristup Vašim podacima o ličnosti;
Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje Vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka,pravo na ljudsku intervenciju, izražavanjestave o odluci ili osporavanje odluke.

Vi određujete koje informacije o sebi ćete nam dati. U svakom slučaju, ukoliko izaberete da nam ne dajete nikakve informacije o sebi, budite svesni da to može značiti da će vam pristup nekim delovima sajta biti uskraćen. Korisnici koji odlučeda se odjave od newsletter-a, to mogu učiniti tako što ćete poslati e-mail na adresu [email protected],pozvati nas na neke od brojeva telefona koje vidite na sajtu ili kliknuti na link za odjavu koji dobijate u svakom e-mail odnas. Ukoliko se neka odvaših ličnih informacija promeni (npr. poštanski broj, adresa, broj fiksnog ilimobilnog telefona) molimo vas da nastale izmene unesete inanašu stranicu.

Pravo na informaciju

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili togakako se postupa sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našegpredstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: [email protected]

Po prijemu vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti–pismenim putem iu skladu sa važećim zakonskim regulativama–koji od vaših ličnih podataka suprikupljeni tokom vaših poseta web sajtu.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Shopito.rs na sledeće načine:
Adresa: Royal Line, Marka Miljanova 22, 21 000 Novi Sad
Email adresa:[email protected]
Telefoni: +381 21 38 28 882, +381 60 38 28 881

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik zainformacije od javnogznačaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti naadresi Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd, Republika Srbija, ili Email-om [email protected], ili telefonom na +381 11 3408 900

Cookies

”Cookies” su zapravo mali fajlovi koje privremeno čuva vaš hard disk, a kojiomogućuju našem sajtu da prepozna vaš računar kada sledeći put posetiteshopito.rs sajt. Shopito.rs ove fajlove koristi isključivoza sakupljenje informacijakoje se tiču posećivanja i korišćenja našeg web sajta.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite web sajtu Shopito.rs, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim(internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice kojeotvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu).Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegovsadržaj i funkcionalnost. Vaši podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Maloletna lica

Royal line preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalida otkrivaju svoje lične podatke Royal line-u bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Royal line svesno nikada neće uzimati lične podatke od maloletnika, nitiih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Obaveštavanje o promenama

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovompravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.