Povrat robe i pravo na odustajanje

Procedura za povrat robe kupca u zakonskom roku

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od nas da sekupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u određenom roku. Nakonutvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (neoštećena i ispravna i robai ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal.

Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima UZ FISKALNI RAČUN:

1.Krajnji kupac zakonski možeu slučaju poručivanja putem WEB-a vratiti robu u roku od 14 dana od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom slučaju se obračunavaju i radni ineradnidani.

2.Ukoliko je greškom prodavnice Shopito fakturisana roba koju kupac nije poručio, rok zazapočinjanje procedure povraćaja robe je 24h od trenutka prijema robe.

U ovom roku to može uraditi bez ikakvog objašnjenja i tražiti da zameni za drugi artikal, uzdoplatu, ili da zahteva povrat novca. Zato je najbolje za kupca da robu proverava prilikom kupovine ili po prijemu od kurira. Kupac nas o ovom obaveštava pozivom na Call centar (060 38 28 88, 021 38 28 882), slanjem e-maila na [email protected], ili dolaskom u maloprodaju gde je kupio robu. U slučaju da kupac reklamira artikal nakon isteka ovog vremena, zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje naredovnu proceduru RMA (da uputi poziv našem Call centru, e-mail,ili pismo na navedenu adresu naše firme).

Obrazac Izjave o odustanku od ugovora se dostavlja na e-mail adresu: [email protected] ili na adresu firme:

Royal line

Mornarska 3

21000 Novi Sad

 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvanposlovnih prostorija izjavom o odustanku od ugovora ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu potrošača , odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač a koje nije prevoznik.
 • Odustajanjem od ugovora oslobađate se svih obaveza, osim obaveze plaćanja troškova vezanih za slanje robe koja se vraća usled odustanka od ugovora.
 • Proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, mora biti priložen originalni račun iobrazac-izjava o odustanku od ugovora.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
 • Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana.
 • Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.
 • Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da gao prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
 • Ako potrošač ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatra se da ugovor nije ni zaključen.
 • Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovuugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku.
 • Kupac je dužan da vrati robu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada jeposlao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bise ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 • Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Naglašavamo dase novac vraća isključivo uplatom na tekući račun, pa je potrebno pripremiti broj računa prilikom poziva kontakt centru. Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošačne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim uslučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe službareklamacija će utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi odobriti povraćaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.
 • Kod ugovora o prodaji robe koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija ili na daljinu, trgovac jedužan da vrati potrošaču sredstva koja je platio po osnovu ugovora kada primi ili preuzme robu koju je po osnovu ugovora isporučio potrošaču, odnosno kada primi dokaz da je potrošač robuposlao trgovcu, bez obzira koju od tih radnji je potrošač prvo preduzeo.
 • Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana oddana kada je poslao obrazac-izjavu o odustanku od ugovra.
 • Obrazac Izjave o odustanku od ugovora možete preuzeti ovde.

Vaš Shopito.rs